Priser 2017Etter anbefaling fra Norges Gymnastikk og Turnforbund deler Sandnes Turnforening opp kontingenten i to deler:

1) En årlig medlemsavgift på kr 300,-.  Denne gjelder alle medlemmer og er per kalenderår.


2) En treningsavgift. Denne avgiften varierer fra parti til parti og gjelder per halvår. Treningsavgiftene forutsetter at man allerede har betalt medlemsavgiften.


Sandnes Turnforening drives i stor grad på dugnad. Alle foresatte må regne med en form for dugnad i løpet av sesongen.Parti
Halvårlig Treningsavgift
(forutsetter betalt medlemskontingent)
Foreldre og barn
710,-
Turnskole
710,-
Bra Bedre Best (BBB)
810,-
Salto
845,-
Cheerleading
950,-
Tricking
950,-
Voksenpartier
 - Damer Tropp
 - Damer "Førturnere"
 - Herrer

730
720
720

Treningsavgifter for konkurransepartier er avhengig av hvor mange dager partiet er satt opp med fast trening.


Turn Menn og Turn Kvinner
Gutter 1
2750,-
Gutter 2
2570,-
Gutter 3
2570,-
Gutter aspirant
2200,-
Jenter 1
2750,-
Jenter 2
2570,-
Jenter 3
2570,-
Jenter 4
2400,-
Jenter aspirant
2200-,

Troppsgymnastikk
Gruppe 1 jr/sr
2600,-
Gruppe 2 jr. jenter
2300,-
Gruppe 2 jr gutter
2300,-
Gruppe 3.1 rekrutt
2200,-
Gruppe 3.2 rekrutt
2200,-
Gruppe 4 aspirant
1875,-