Kontakt oss

Sandnes Turnforening holder til i Vågenhallen.
Postadresse:Postboks 241, 4306  SANDNES
Besøksadresse:Holbergs gate 23
Medlemsansvarlig


Medlem@sandnesturn.net
Henvendelser om medlemsstatus, inn- og utmeldinger, ventelister, registreringer på partier, fakturering av kontingent.

Sportslig ansvarlig

hege.andersen@lyse.net

Spørsmål om grupper, partier og halltid. Tilbakemeldinger på opplegg og kvalitet. Timelister og utgiftsrapporter fra trenere.
Aktivitetsutvalg
Autvalg@sandnesturn.net
Dugnader og ikke-sportslige deler av arrangementer.
Markeds- og mediautvalg
MMutvalg@sandnesturn.net
Sponsor og media.

Styreleder

Styreleder@sandnesturn.net
Spørsmål om styre og stell, kommunikasjon med krets/kommune/skole, idrettsråd
Kasserer
Kasserer@sandnesturn.net
Faktura og lønn

Hovedtrener Tropp
Henvendelser til hovedtrener Tropp

Hovedtrener Apparat

david.riska@lyse.net
Henvendelser til hovedtrener Apparat

Daglig leder


dagligleder@sandnesturn.no

Mob: 458 56 201