Kontakt oss

Sandnes Turnforening holder til i Vågenhallen.
Postadresse:Postboks 241, 4306  SANDNES
Besøksadresse:Holbergs gate 23

Medlemsansvarlig
Medlem@sandnesturn.net

Henvendelser om medlemsstatus, inn- og utmeldinger, ventelister, registreringer på partier, fakturering av kontingent.


Sportslig ansvarlig
hege.andersen@lyse.net


Spørsmål om grupper, partier og halltid. Tilbakemeldinger på opplegg og kvalitet. Timelister og utgiftsrapporter fra trenere.
Aktivitetsutvalg
Autvalg@sandnesturn.net

Dugnader og ikke-sportslige deler av arrangementer.
Markeds- og mediautvalg
MMutvalg@sandnesturn.net
Sponsor og media.

Styreleder
Styreleder@sandnesturn.net
Spørsmål om styre og stell, kommunikasjon med krets/kommune/skole, idrettsråd
Kasserer
Kasserer@sandnesturn.net
Faktura og lønn
Hovedtrener Tropp
magnusmoseng@hotmail.com

Henvendelser til hovedtrener Tropp
Hovedtrener Apparat
david.riska@lyse.net
Henvendelser til hovedtrener Apparat